Voeding van de wereld

do 27 november 2014 - 19:45 tot 22:45

Voeding van de wereld: onoverkomelijke hindernissen of een vooruitzicht van overvloed?

19.45: live muziekBasement 4

20.15: sprekers prof. dr. Ir. Rudy Rabbinge en prof. dr. Michiel Keyzer

Gratis entree - Engelstalig

Een voedsel zekere wereld is een wereld waarin alle mensen toegang hebben tot veilig, voedzaam en betaalbaar voedsel. De beschikbare hoeveelheid voedsel op aarde is hoger dan ooit tevoren, desondanks lijden nog steeds miljoenen mensen honger. De Verenigde Naties (VN) schatten dat momenteel ongeveer 842 miljoen mensen – ongeveer 1 op 8 – ondervoed zijn. Ondanks dat duidelijke vooruitgang is geboekt in veel landen, waar ondervoeding gestaag afnam sinds de jaren ’60, zijn er nog steeds forse ondervoedingsproblemen in bijvoorbeeld het westen van Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara.

Een grote toename in bevolkingsgroei (9.6 miljard mensen in 2050 volgens VN-schattingen) benadrukt de uitdaging om iedereen te voeden nog meer, vooral omdat de grootste bevolkingsgroei wordt verwacht in de minst ontwikkelde landen.

Vele factoren, vaak onderling gerelateerd, dragen bij aan de complexiteit van voedsel(on)zekerheid in de wereld. De beschikbaarheid van vruchtbaar land en water is uiteraard van belang. Daarnaast zijn factoren als klimaatcondities, beleidskeuzes, handelsvoorwaarden, verstedelijking, veranderende demografie, veranderende consumptiepatronen en fluctuerende prijzen van belang.

In deze Science Café editie willen we deze vragen centraal stellen: hebben we de kennis, middelen en bronnen om uiteindelijk voedselonzekerheid uit te bannen? Wat kan wetenschappelijk onderzoek daarin betekenen? Welke economische en culturele principes zijn van belang? Wat is de rol van ondernemerschap? En wat kunnen we verwachten van overheidsorganisaties? Is samenwerking mogelijk?

Twee gerenommeerde sprekers, prof. dr. Ir. Rudy Rabbinge en prof. dr. Michiel Keyzer zullen het wereldvoedselprobleem bespreken en zullen een blik op de toekomst werpen.

Jelle de Gruyter zal optreden als moderator van dit Science Cafe. Live muziek wordt verzorgd door Basement 4.

Professor Rabbinge, emeritus universiteitshoogleraar in duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid bij Wageningen UR en lid van het ‘High Level Panel of Experts Steering Committee’ van de VN voedsel en landbouworganisatie (FAO), zal voorbeelden geven van wetenschappelijke ontwikkelingen. Hij zal ook de verantwoordelijkheid bespreken om beter gebruik te maken van huidige technologie en het creëren van duurzame innovaties, zodat iedereen in de wereld toegang heeft tot voldoende en gezond voedsel. Idealiter  worden ecologische en technische methodes geïntegreerd in een systeemaanpak om win-win oplossingen te bereiken op gebied van voedsel productiecapaciteit, milieukwaliteit en gezondheid van mens en dier. Daarnaast zal hij bestaande taboes, vooroordelen en regels die vooruitgang beperken bespreken.

Professor Keyzer, emeritus professor in economie bij de Vrij Universiteit Amsterdam, voormalige directeur Stichting Onderzoek Wereldvoedsel-voorziening van de Vrije Universiteit (SOW-VU) en buitengewoon hoogleraar bij het ‘Centre of Chinese Agricultural Policy of the Chinese Academy of Sciences, zal zijn visie geven hoe wetenschappelijk onderzoek heeft bijgedragen aan het bestrijden van honger. In het bijzonder de rol van wiskundige economie in het vakgebied zal worden besproken. Kunnen veelomvattende modellen waardevolle voorspellingen leveren voor de toekomst? Zal de ondervoeding dalen de komende jaren? Is het denkbaar dat honger wordt uitgeroeid in de hele wereld? Welke interventies waren of worden succesvol? Wat kunnen we verwachten van overheden en wat kan de private sector bereiken?

Live muziek wordt verzorgd door Basement 4. In een oude, vergeten kelder erg onder deze stad hebben 4 mensen elkaar gevonden in hun passie voor nieuwe jazz. Luister bij Science Cafe naar die nieuwe, originele muziekproject. Dit wordt hun tweede optreden en ze spelen nu al hun eigen nummers! Ze bouwen muziek met jazzy akkoorden, melodische ljinen en subtiele ritmes hun eigen jazz composities. 

Dubbele bass: Henk Hoogendoorn Sax: Christian Kamplicher Piano: Jelmer van Veen Drums: Paul van Asseldonk