Voorbij de werkelijkheid als bouwdoos

zo 9 november 2014 - 13:00 tot 15:00

Filosofie Café is een maandelijks terugkerend event niet allen voor  filosofen maar voor iedereen die graag meedenkt, meeluistert en/of zijn mening deelt in een discussie. Hiervoor nodigen wij elke 2de zondag van de maand een gastspreker uit die zijn ideeën beelden en denkwijze uiteenzet over de meest uiteenlopende filosofische kwesties.

Zondag 9 november zet Koo van der Wal zijn gedachten uiteen over de contouren van de natuurfilosofie in ontwikkeling. De natuur speelt in de hedendaagse filosofie nog slechts een marginale rol. Overwegend gaat het momenteel in filosofische discussies om menselijke aangelegenheden. Toch zijn op de achtergrond daarvan opvattingen omtrent de aard van de werkelijkheid waarin wij leven steeds aanwezig. Het is daarom van eminent belang dat in de wijsbegeerte aandacht besteed wordt aan de spectaculaire ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia in de natuurwetenschappen hebben voorgedaan. Daar tekent zich namelijk een kijk op de natuur af die fundamenteel afwijkt van het lang gehuldigde ‘gemechaniseerde wereldbeeld’, te weten het beeld van een dynamisch, creatief en kleurrijk universum. Dat betekent niet alleen dat veel filosofische kwesties een nieuwe setting krijgen, maar ook dat nieuwe openingen ontstaan voor vastgelopen discussies zoals die van de verhouding van lichaam en geest of van de vrije wil.

Koo van der Wal (1934) was hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en daarna aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij schreef o.m. Recht met reden (2003), Die Umkehrung der Welt. Über den Verlust von Umwelt, Gemeinschaft und Sinn (2004) en Wat is er met de ethiek gebeurd? (2008). Naast zijn academische loopbaan was hij o.m. voorzitter van de Nederlandse afdeling van Amnesty International en voorzitter van de Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF.

Aanvang : 13.00 uur Entree €10,- Leden HV € 8,- Studenten halve prijs.